Dane kontaktowe


Kod QR z danymi

Pobierz dane
na swój telefon

Siedziba główna

Railway gft Polska Spółka z o.o.
ul. K. Czapińskiego 3
30-048 Kraków

Dane rejestrowe

NIP: 677-23-83-949
REGON: 123232471
KRS 0000532311,Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.000.000 zł

Realizacja: Agencja WMC