Rheda 2000

RHEDA 2000® jest monolitycznym systemem bezpodsypkowym, który można stosować na wszystkich typach podłoża, może on być układany zarówno na gruncie, moście czy też w tunelu. Elementami składowymi tego systemu są; szyny, dwublokowe podkłady betonowe z dźwigarami kratowymi, elastyczne przytwierdzenie szyn, betonowa warstwa nośna oraz dodatkowo hydraulicznie związana warstwa nośna wykonana z chudego niezbrojonego betonu.

System RHEDA 2000® i pokrewne systemy z rodziny RHEDA zostały zastosowane w ponad 10 krajach na długości ponad 2.600 km oraz w ponad 150 rozjazdach.

Do zalet systemu należą:

  • Optymalizacja kosztów oraz niezawodności poprzez wykorzystanie wysokiej jakości prefabrykowanych betonowych podkładów w krytycznej strefie podparcia szyny
  • Duża precyzja wykonania geometrii toru poprzez zastosowanie prefabrykowanych podkładów betonowych
  • Możliwość dostosowania do wszystkich rodzajów konstrukcji i podłoża poprzez wylewaną na budowie warstwę nośną toru
  • Niezawodność będąca wynikiem rozwoju technologicznego betonowej warstwy nośnej toru dla różnorodnych warunków klimatycznych i standardów betonu
  • Elastyczny, łatwy proces instalacji oparty na prostych powtarzalnych czynnościach, zarówno dla ręcznego jak i automatycznego sposobu postępowania

Nawierzchnia bezpodsypkowa systemu RHEDA 2000® z zintegrowanymi w betonowej płycie dwublokowymi podkładami B 355, na życzenie klienta może zostać dostosowana do każdego rodzaju szyn Vignole'a, różnych przytwierdzeń oraz dowolnej geometrii toru. System ten umożliwia również wykonywanie rozjazdów i stref przejściowych w tej samej technologii.

System RHEDA 2000® może być stosowany do prędkości 300-350 km/h, przy maksymalnej przechyłce równej 180 mm. Producentem Systemu RHEDA 2000® jest firma RAIL.ONE GmbH. Dystrybucję na terenie Polski prowadzi ThyssenKrupp GfT Polska. System posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez UTK

Realizacja: Agencja WMC