UOKiK

W wyniku decyzji wydanej przez prezesa UOKiK – Grupa ZUE uzyskała zgodę na przejęcie 70% udziałów w spółce Railway gft Polska. Przejęcie 70 % udziałów łączy się z zapewnieniem spółce niezbędnego zaplecza finansowego przyczyniając się min. do znaczącego podniesienia kapitału zakładowego. Równocześnie informujemy że spółka Railway gft Polska zamierza kontynuować otwartą strategię współpracy ze wszystkimi klientami i partnerami handlowymi.

Realizacja: Agencja WMC