Dostawy systemu RHEDA City dla Tramwajów Warszawskich

Oferta spółki Railway gft Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Dostawę elementów składowych systemu bezpodsypkowej konstrukcji torowiska tramwajowego”.

Spółka Railway dostarczy do Zamawiającego system RHEDA City. System ten już od kilku lat jest z powodzeniem stosowany przez Tramwaje Warszawskie do budowy i modernizacji linii tramwajowych.  Łącznie od 2008 roku w Warszawie eksploatowanych jest ponad 30 kilometrów systemu Rheda City.

  • Zamawiający - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  • Ilość: ok. 4 300 m toru
  • Termin realizacji: lipiec 2015- marzec 2016

Realizacja: Agencja WMC