Zrealizowano dostawy szyn

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia podzielonego na pięć zadań była dostawa następujących typów szyn:

  • 49E1/R260/30 m
  • 60R2/R260/18 m
  • 60R2/R290GHT/18 m
  • 60R2/R340GHT/18 m
  • 105C1/R220G1/15 m
  • 310C1/R220G1/7,5 m

Łącznie dostarczono ponad 1260 ton szyn.

Realizacja: Agencja WMC