Historia powstania Spółki

Spółka Railway gft Polska została powołana do życia 21 października 2014 roku. Jej powstanie jest powiązane z wygaszaniem działalności przez spółkę ThyssenKrupp GfT Polska.

Spółka jest kontynuatorem działalność swojego poprzednika – spółki ThyssenKrupp GfT Polska i tak jak ona, prowadzi działalność w zakresie dostaw materiałów do budowy i remontu torowisk kolejowych oraz tramwajowych. Z dniem 15 kwietnia 2015 roku Grupa ZUE uzyskała zgodę UOKiK na przejęcie 70% udziałów spółki i została jej głównym udziałowcem. Railway gft Polska poza aktywnym pozyskiwaniem nowych zleceń na rynku, prowadzi współpracę ze spółką ThyssenKrupp GfT Polska w oparciu o umowy serwisowe.

 

Realizacja: Agencja WMC